Việc đền bù giải phóng mặt bằng ở căn hộ Gold Tower đang được bàn luận

Theo Nghị định 197 và Nghị định 84 của Chính phủ thì căn hộ Gold Tower chịu trách nhiệm chính trong công tác GPMB là địa phương (tỉnh, thành phố, quận, huyện). Các chính sách về đền bù GPMB thì phải tuân thủ theo Luật đất đai, NĐCP và theo các quyết định về đền bù GPMB do tỉnh hoặc thành phố ban hành (do Sở tài chính tham mưu đề xuất). Cho nên đối với các dự án phục vụ công cộng (do Nhà nước thực hiện) theo căn hộ Gold Tower nghĩ thì không có ảnh hưởng gì lớn. Tuy nhiên, do hiện nay giá VLXD tăng quá nhanh thì các địa phương có trách nhiệm tự điều chỉnh đơn giá GPMB của địa phương mình (hình như là đang thực hiện). Còn với các dự án do Nhà đầu tư thực hiện thì có cơ chế cho NĐT thoả thuận GPMB với ngườii dân (theo tôi thì khó lắm, sắp tới sẽ bỏ cơ chế này và NN GPMB rồi đấu thầu quyền sử dụng đất).
Để GPMB nhanh chóng thì theo căn hộ Gold Tower 1- Giá đền bù linh hoạt (Ban hành khung đền bù sát thực tế một chút và có thể điều chỉnh hệ số tăng thêm) 2- Phải thực hiện TĐC nhanh (quan trọng đấy vì không có TĐC thì lấy chổ nào cho người dân di dời???).
Nhưng có bạn nào CĐT 1 dự án mà phải GPMB năm ba trăm hộ dân thì sẽ biết không chỉ có giá, TĐC làm chậm dự án. oải lắm. Giá bồi thường GPMB ở đây nói chung là có 2 khoản mục chi phí chính là Giá bồi thường về đất và giá bồi thường về vật kiến trúc. Ở đây bồi thường về đất thì đã đc điều chỉnh hàng năm ko nói đến nữa, còn giá bồi thường vật kiến trúc thì có hệ số điều chỉnh trên cơ sở đơn giá cũ (hoặc lập mới tại thời điểm gần đây nhất). Còn để dễ và chính xác nhất có thể lập dự toán (theo hướng dẫn của BXD) cho công trình, vật kiến trúc đó tại thời điểm kiểm kê, bồi thường để làm cơ sở bồi thường.

Add a Comment