Trên thị trường ván sàn gỗ hiện nay, dòng sản phẩm sàn gỗ ngày càng trở nên thân thiện và trở thành một phần không thể thiếu cho không gian cũng như cuộc sống riêng tư, cá nhân của con