Trong thời buổi hiện nay, nói đến khăn giấy ướt thì không còn xa lạ với bất kì ai, mỗi người đều ít nhất một lần sử dụng sản phẩm khăn ướt này, tuy nhiên, ngày càng