Trong những năm gần đây ngày càng có nhiều dự án căn hộ chung cư được xây dựng để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Ngày càng có nhiều gia đình, đặc biệt