Một số căn hộ nhà ở thuận tiện nằm gần khu thương mại, có nghĩa là dễ dàng đi lại cho bạn. Khả năng tiếp cận của tòa nhà căn hộ có thể là tốt, nhưng nó